Kaikella on hintansa – meillä se on halpa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Halpa-Halli on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.

Yritysvastuuseen kuuluu muista ihmisistä huolehtiminen niin Suomen sisällä kuin ulkopuolellakin. Halpa-Halli sponsoroi jatkuvasti kotimaan nuorisourheilua ja on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.

Halpa-Halli on hyvien periaatteiden kauppa, jonka eettiset arvot ovat kunnossa ja joita valvotaan jatkuvasti. Halpa-Halli kantaa yritysvastuunsa suoraselkäisenä ja läpinäkyvänä.

Mitä oikeastaan on yritysvastuu?

Yritysvastuu on päätöksiä, joilla pyritään turvaamaan sekä maapallon että ihmisten hyvinvointia. Huolehtimalla yritysvastuustamme, huolehdimme siis samalla luonnosta ja ihmisistä. Hyvä yritysvastuu tarkoittaa sitä, että ketään tai mitään ei riistetä.

Me Halpa-Hallissa uskomme, että hyvästä työstä kuuluu aina saada kohtuullinen korvaus. Halpa-Halli on aina halpa, mutta se ei suinkaan tarkoita, että pitäisimme hinnat alhaalla keinolla millä hyvänsä tai muiden ihmisten ja luonnon kustannuksella. Hinnat pysyvät alhaalla muun muassa siten, että ostamme riittävän suuria määriä kerralla ja tarjoamme samalla työtä tavarantoimittajalle pitkäksi aikaa. Näin tavarantoimittajamme saa itselleen varmaa työtuloa ja voi tulla hinnassa alaspäin.

Valvomme aina tuotteidemme alkuperää ja tuotantoprosesseja sekä noudatamme niiden valinnoissa paitsi lakia myös omia eettisiä arvojamme, joita Halpa-Hallissa vaalitaan erityisen tarkasti. Kaikki yhteistyökumppanimme valitaan aina siten, että ne ovat yksi yhteen Halpa-Hallin kanssa. Näin voimme varmistaa yritysvastuun toteutumisen myös tavarantoimittajan puolella.

Yritysvastuu on myös työpaikkoja

Halpa-Halli on suomalainen yritys ja työllistää Suomessa noin 1500 ihmistä ja tukee näin kotimaista työtä. Kun hankit tuotteesi Halpa-Hallista, tuet siis samalla kotimaan taloutta ja luot työpaikkoja Suomeen. Yritysvastuuvalinnat koskettavat siis myös epäsuorasti kuluttajaa itseään.

Yritysvastuuseen kuuluu muista ihmisistä huolehtiminen niin Suomen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. Halpa-Halli sponsoroi jatkuvasti kotimaan nuorisourheilua ja on aktiivisesti mukana muun muassa Patmos-Lähetyssäätiön Operaatio Joulun Lapsessa, jolla autetaan Euroopan köyhimpiä lapsia.